DWV

DWV-ի անմիջական աջակցությամբ՝ դեկտեմբերի 9-ին BE իր փորձագետների հետ կրկին Հայաստանում էր՝ ներկայացնելու Գերմանիայի և Ուկրաինայի լավագույն փորձը՝ էլեկտրոնային գնումների համակարգի ներդրման, կիրառման առանձնահատկությունների հարցում։

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ նախօրոք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, սեմինար-վորկշոփի ընթացքում փորձագետները ներկաներին ծանթացրեցին գնումների գործընթացներին վերաբերող ամենատարբեր հարցերին`տեխնիկական կարգավորումներից ընդհուպ մինչև բովանդակային առանձնահատկություններ։

Նախատեսվում են հաջորդական այցեր և քննարկումներ փորձագիտական շրջանակում։