DWV

DWV-ն Հայաստանում ներկայացնում է գերմանական ընկերությունների հետաքրքրություններն՝ միաժամանակ աջակցելով հայկական ընկերությունների Գերմանիայում գործնական կապեր հաստատելու և համագործակցելու հարցերում: